吉林福彩网

小升初网

当前位置:吉林福彩网 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

九歌·云中君拼音版注音、翻译、赏析(屈原)

2019-05-05 10:28:19  来源: 小升初网     阅读次数:

九歌·云中君拼音版.jpg

 九歌·云中君拼音版注音:

 yù lán tāng xī mù fāng , huá cǎi yī xī ruò yīng 。

 浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。

 líng lián quán xī jì liú , làn zhāo zhāo xī wèi yāng 。

 灵连蜷兮既留,烂昭昭兮未央。

 jiǎn jiāng dàn xī shòu gōng , yǔ rì yuè xī qí guāng 。

吉林福彩网 蹇将憺兮寿宫,与日月兮齐光。

 lóng jià xī dì fú , liáo áo yóu xī zhōu zhāng 。

 龙驾兮帝服,聊翱游兮周章。

 líng huáng huáng xī jì jiàng , biāo yuǎn jǔ xī yún zhōng 。

 灵皇皇兮既降,猋远举兮云中。

 lǎn jì zhōu xī yǒu yú , héng sì hǎi xī yān qióng 。

 览冀州兮有余,横四海兮焉穷。

 sī fū jūn xī tài xī , jí láo xīn xī chōng chōng 。

 思夫君兮太息,极劳心兮忡忡。

 九歌·云中君翻译:

 用兰汤沐浴带上一身芳香让衣服鲜艳多彩像花朵一样。

吉林福彩网 灵子盘旋起舞神灵仍然附身,

 他身上不断地放出闪闪神光。

 我将在寿宫逗留安乐宴享,与太阳和月亮一样放射光芒。

 乘驾龙车上插五方之帝的旌旗,姑且在人间遨游观览四方。

 辉煌的云神已经降临,突然间像旋风一样升向云中。

 俯览中原我目光及于九州之外,横行四海我的踪迹无尽无穷。

 思念你云神啊我只有叹息,无比的愁思真让人忧心忡忡!

 九歌·云中君赏析:

 《云中君》一篇按韵可分为两章,每一章都是对唱。开头四句先是祭巫唱,说她用香汤洗浴了身子,穿上花团锦簇的衣服来迎神。灵子翩翩起舞,神灵尚未离去,身上隐隐放出神光。这是表现祭祀的虔诚和祭祀场面的。

 “蹇将憺兮寿宫”以下四句为云中君(充作云中君的灵子)所唱,表现出神的尊贵、排场与威严。由于群巫迎神、礼神、颂神,神乃安乐畅意、精神焕发、神采飞扬。“与日月兮齐光”六字,准确地道出了云的特征;就天空中而言,能同日月并列的唯有星和云,但星是在晴朗而没有日光时方能看见,如同时也没有月亮,则更见其明亮。惟云,是借日光而生辉,云团映日,放出银光,早晚霞光,散而成绮,所以说“与日月兮齐光”。这两句,上句是说明“神”的身份,下一句更表明“云神”的身份。“龙驾兮帝服”,是说出行至人间受享。“聊翱游兮周章”则表示不负人们祈祷祭祀之意,愿为了解下情。古人以为雨是云下的,云师有下雨的职责。“屏”是遮蔽的意思。“翳”,《离骚》王逸注:“蔽也。”《广雅·释诂二》:“障也。”则“屏翳”之名实表示了同“览冀州兮有馀,横四海兮焉穷”一样的意思。周宣王祈雨之诗名曰《云汉》,贾谊悯旱之赋题曰《旱云》,俱可以看出古人对云和云神的看法。

 祭巫唱“灵皇皇兮既降,猋远举兮云中”,乃是说祭享结束之后云中君远离而去。“皇皇”是神附在巫身上的标志。神灵降临结束之后,则如狂飙一般上升而去。这里是表现云神的威严与不凡。“览冀州兮有馀,横四海兮焉穷”,则是云神升到高空后因眼底所见而言,表现了云高覆九州、广被四海的特征。末尾二句,是祭巫表示对神灵离去的惆怅与思念,表现出对云神的依赖情绪。祭云神是为了下雨,希望云行雨施,风调雨顺。

 《云中君》祭歌共十四句,在《九歌》中除去《礼魂》一首外,它算是最短的了。这十句的艺术特点归纳起来有三项:一是从云中君本身构画出云的神秘气氛;二是从云中君的审美咏叹中透露出对神的礼赞;三是从云的晕彩卷舒的阴柔美,翻入云的磅礴飞扬的阳刚美。这中间十句一共只用了五十九个字,就做得这么巧密贴切,天衣无缝。如果配合舞蹈,表演起来,将是令人俯仰周旋不能自已的。

 这中间十句的前六句,写的是停云状态,因为只有停云才能返照出日月的晕彩,这正是云中君的神性所在。其中“烂昭昭兮未央”一句以后,隔了一句,又配上“与日月兮齐光”一句遥相呼应。这“烂昭昭”和“与日月”是写其光彩,这“未央”与“齐光”,则着重写其永恒,让人自去联想这是在寿宫里对神的永恒的礼赞。但又暗示着人们内心里对长寿的祝祈,两者掩映得非常巧妙。

 然后再接上“龙驾兮帝服,聊翱游兮周章”两句,使云中君这位“灵”的神彩在云光晕影的礼赞中,呈现出来,又以其俯仰周旋雍容华贵的气象,跟流云的神态配合得完全一致。这中间十句中的前六句,把舒卷的云、彩晕的云、旋动的云都写到点子上了,然后接下去四句重写云中君带着煌煌的光焰归去。它虽藉云的飞扬而飚举,但它之横览大地.却仍然像云那么纷披迷漫于天空,从而显示出云中君的俊爽雄伟,广大高超。这前六句以云写云中君,后四句又以云中君写云,都组织得工细熨贴。这是符合民间巫祠既要将神形象化,又要将神灵异化的要求的。如果说这前六句写停云,用的是细致刻划的手法;这后四句写飞云却用的是晕染逸彩的笔调,令人读之觉得有一股磅礴飞扬的气势,挟人腾空飞去,另有一番美的感受。

 至于这首祭歌前后各两句分写女巫,这女巫本是云中君的陪体,在祭歌里也只能作为衬笔了。开篇两句写女巫之华丽芬芳,正所以引出云中君的光彩灿烂。收篇两句写女巫之柔情缱绻,亦只为衬托出云中君的飘逸俊伟,在飞扬的气势后面,缀上一点缠绵的情韵.就足以留下一丝悠然不尽的回味。文中这“夫君”一唤,就具有这样的艺术效果。至于她是神妻,她能够传达神谕,这都无关诗歌情韵,自然歌辞里是无须说,也不用说的了。

甘肃快3 浙江福彩 上海11选5分布走势图 快3娱乐平台 北京福彩网 盛通彩票网 天津体育彩票网 北京福彩网 海南福彩网 青海福彩网